Gepubliceerd op: 14 oktober 2019

Ongemerkt wordt ons vaak onze mening gevraagd. Privé en in het werk. Zeker op zakelijk gebied dichten we onszelf vaak reflectief vermogen toe en beschouwen we ons in staat tot objectieve oordeelsvorming. Zeker niet vooringenomen, dat behoort een ander toe. Maar (laten we eerlijk zijn…) de realiteit is dat we eigenlijk altijd redeneren vanuit onze eigen ervaring, aannames, persoonlijke motieven en drijfveren. We zitten toch vaak een beetje in ons eigen karrenspoor, gecreëerd door de context waarin we ons begeven.

Stap uit jouw bubble

Binnen MorningSun houden we ons bezig met strategische innovatie vraagstukken, propositieontwikkeling en de inrichting van vernieuwende organisaties. We helpen onze opdrachtgevers keuzes te maken voor morgen. Hoe zorgen we er nu voor dat onze opdrachtgever (maar ook wijzelf als MorningSun) verder kijkt, dan naar de al bekende context en mogelijkheden? Dat we uit ons eigen “bubble” stappen? Bewust zijn hiervan en acteren hierop, is een belangrijke stap om kansen te vergroten. ​

Zoek de uitersten op

Hoe we dat doen? Eigenlijk heel simpel… In onze aanpak zoeken wij altijd de uitersten op. Door op constructieve wijze deze te bespreken met opdrachtgevers en belangrijke stakeholders van de betreffende opdracht, komen er vaak verrassende inzichten boven tafel.

Zo voeren we discussies m.b.t. het bouwen van nieuwe proposities: Wat als we nu eens niet zelf gaan bouwen, maar kant & klaar inkopen? Maar ook: Wat betekent het als we geen marktleider, maar marktvolger willen zijn? Gaan we voor winstgevendheid of voor marktaandeel? 

Bij elk vraagstuk op het gebied van strategie, propositie en organisatie-inrichting zijn er uitersten te benoemen die je tegen elkaar af kunt zetten. Het levert je bouwstenen op voor besluitvorming, waarbij het niet het doel is om te moeten kiezen tussen het één of het ander en waarbij het af en toe ook best een beetje mag schuren. Zie het als een soort “Lagerhuisdebat”: je wordt ineens gedwongen om een standpunt te verdedigen waar je eigenlijk helemaal niet achter staat. Maar wanneer je je erin verdiept toch bijzonder waardevolle elementen ziet, die je graag bij je uiteindelijk meningsvorming gebruikt.

 

Durf jij jouw blik te verruimen door naar uitersten te kijken?

Hoe ver een persoon of organisatie kan of bereid is te kijken naar oplossingsrichtingen, wordt in hoge mate bepaald door persoonlijke motieven, drijfveren, patronen en aannames. Deze zijn beperkend voor een open blik en houding in contextbepaling en besluitvorming. Bewustzijn hiervan en acteren hierop is een belangrijke stap om kansen te vergroten. ​

MorningSun zoekt actief de verschillen en uitersten op en geeft hier ruimte aan, die bestaan bij zowel mens, organisatie, als maatschappij. Omdat het ontwikkeling stimuleert en leidt tot een verrijking van welke oplossingsrichting dan ook.