Gepubliceerd op: 2 december 2019

Sinds de introductie van de Design Sprint in het boek Sprint door Google Ventures (GV) in 2016 worden Design Sprints door steeds meer bedrijven toegepast om hun innovatieproces te versnellen. MorningSun helpt opdrachtgevers bij het succesvol toepassen van Design Sprints.

Wat is een Design Sprint?

De Design Sprint wordt door de auteurs beschreven als een methode voor het beantwoorden van kritische bedrijfsvragen, kansen, problemen en ideeën. De Design Sprint combineert elementen van Agile, Lean en Design Thinking met als doel om in een korte periode van een complex vraagstuk tot een gevalideerde oplossing te komen.

De traditionele Design Sprint bestaat uit vijf dagen, elk met hun eigen focus:

  • Dag #1 De uitdaging. Kennis delen, de uitdaging in kaart brengen en een focusgebied kiezen
  • Dag #2 Oplossingen bedenken. Inspirerende voorbeelden en mogelijke oplossingen delen en per persoon een mogelijke oplossing uitwerken
  • Dag #3 Keuzes maken. Oplossingen presenteren, keuzes maken en het storyboard opstellen
  • Dag #4 Prototyping. Op basis van het storyboard een prototype en bijbehorend interview opstellen
  • Dag #5 Testen. Prototype testen met gebruikers, inzichten delen vervolgstappen bepalen

Het bestaansrecht van de Design Sprint

De Design Sprint geeft een praktische invulling aan de behoefte van organisaties om hun innovatieproces te versnellen. De belofte dat bovenstaande in vijf dagen te realiseren valt, is natuurlijk hartstikke mooi. Tegelijkertijd merken wij regelmatig dat organisaties worstelen om Design Sprints echt succesvol van de grond te krijgen.

In hun boek benoemen de auteurs drie voorwaarden voor het houden van een succesvolle Design Sprint: kies een geschikte uitdaging, verzamel een team en reserveer voldoende tijd op een geschikte locatie. Naast deze voorwaarden hebben wij door ervaring een aantal aanvullende geleerde lessen opgedaan die ik graag deel.

#1 Een goede voorbereiding is het halve werk

Voor een Design Sprint moet je vooraf goed nadenken over welk probleem je eigenlijk wilt oplossen, ook wel je sprint challenge. De kwaliteit van de oplossing hangt namelijk sterk af van de mate waarin je het probleem dat je wilt oplossen vooraf kunt identificeren.

“If I had an hour to solve a problem I’d spend 55 minutes thinking about the problem and five minutes thinking about solutions.” ~ A. Einstein

Een goede voorbereiding voor een Design Sprint bestaat daarom uit het vooraf formuleren van een heldere sprint challenge, duidelijke design principes en beeld bij de behoeften en problemen van de doelgroep.

Wij organiseren daarom een workshop voorafgaand aan elke Design Sprint waar we samen met het Design Sprint team inzoomen op de doelgroep, de sprint challenge en de design principes bepalen. Door dit voor de Design Sprint uit te voeren kan het team op de eerste dag van de Design Sprint met focus van start gaan.

#2 Focus, focus, focus…

Een andere uitdaging die regelmatig voorkomt is dat er geen – of te weinig – focus wordt aangebracht tijdens de Design Sprint. Hoewel het soms juist wenselijk kan zijn om zonder al te veel kaders te kunnen nadenken weten wij uit ervaring dat het sterk aan te raden is om gedurende de Design Sprint voldoende focus aan te brengen.

Hierdoor kun je namelijk gerichter kiezen voor één specifiek probleem dat je gedurende de week gaat oplossen. Tegelijkertijd verklein je hiermee ook het risico op oplossingen die op een Zwitsers zakmes lijken.

#3 De onmisbare rol van de beslisser

De rol van de beslisser tijdens de Design Sprint valt niet voldoende te onderstrepen. De beslisser is de persoon die gedurende de week, gevoed door het team, alle belangrijke keuzes maakt. Het gevolg van het niet kunnen (of durven) kiezen op deze momenten resulteert in een Design Sprint die tot stilstand komt.

Door hier voorafgaand aan de Design Sprint duidelijke afspraken over te maken met de beslisser voorkom je mogelijke problemen en/of verschillen in verwachtingen gedurende de Design Sprint. Bij voorkeur voorkom je hiermee ook een verdeling van de beslisserrol over meerdere personen gedurende de Design Sprint.

#4 Aanwezigheid tijdens de Design Sprint

Een Design Sprint zorgt ervoor dat je een proces dat normaal vrij lang kan duren razendsnel doorloopt. Het nadeel is echter dat Design Sprints intensief zijn, zowel wat betreft de activiteiten en de benodigde tijdsbesteding van de teamleden. Regelmatig stellen opdrachtgevers dan ook vragen over de inzet van het team. Moet iedereen er wel de hele week bij zijn? Kan de Design Sprint niet worden ingekort? Of verspreid worden over meerdere weken?

Hoewel dit logische vragen zijn is het verstandig om je af te vragen wat je door hiermee in te stemmen opgeeft. Door met een vast team een week lang op één probleem te focussen elimineer je namelijk veel van de start-stopmomenten die we in ons normale werk tegenkomen. Juist hierin ligt de kracht van de Design Sprint. Uiteraard is de traditionele vijfdaagse Design Sprint niet heilig en kun je er voor kiezen om waar nodig af te wijken. De afgelopen jaren hebben verschillende partijen zoals A&J Smart (Design Sprint 2.0) en de Design Sprint Academy (Design Sprint 3.0) hier succesvol een eigen draai aan gegeven door aanpassingen op o.a. de duur en de invulling van de dagen.

#5 Voorkom een open einde

Deze laatste les lijkt misschien een open deur maar helaas komen wij nog regelmatig opdrachtgevers tegen waar er geen concrete vervolgstappen genomen worden nadat de Design Sprint is afgerond. Het blijkt erg verleidelijk om na een week lang afgezonderd te hebben gezeten weer in de reguliere werkzaamheden te duiken. Hierdoor blijven kansrijke gevalideerde oplossingen soms weken tot zelfs maanden liggen.

Plan daarom voorafgaand aan de Design Sprint alvast een evaluatiemoment in met de beslisser en overige belanghebbenden gericht op het bespreken van de resultaten en het nemen van de benodigde vervolgstappen. Vaak combineren wij dit met een Design Sprint debrief voor de opdrachtgever en een interne demo voor geïnteresseerden.

 Meer weten over design sprints?

Wil je meer weten over Design Sprints en hoe wij dat bij MorningSun doen voor onze opdrachtgevers? Neem dan eens een kijkje bij onze bootcamp design sprint of neem contact met ons op. Wij vertellen je graag meer over onze ervaringen.